Stil Tesettür ve Farz Tesettür başlıklı konu hakkında detaylar ve Stil Tesettür ve Farz Tesettür konusu hakkında aradığınız tüm bilgiler Stil Tesettür ve Farz Tesettür başlığı altında toplandı.

Stil Tesettür ve Farz Tesettür :

İslam`ın farzlarından olan örtünmeyi İslami moda ismi altında dezenformasyona uğratmaya çalışan etraflar bu alanda 2020 ’de Müslüman harcayıcılara 224 milyar dolar tüketme yaptırırken, 2020 ’de ise 322 milyar dolar tüketme yaptırmayı düşünüyorlar.

Mesele tesettür değil para!

İslami Moda ismi altında İslamın farzlarından olan örtünmeyi reel emelinin dışına çıkarmaya çalışan etraflar, müslüman harcayıcılara bu alanda 2020 ’de dünyada takribî 224 milyar dolar tüketme yaptırırken, 2020 ’de yapılacak tüketmelerin 322 milyar doları aşılacağı belirtiliyor.

2020 ’de Türkiye 25 milyar dolarlık tüketme ile ilk sırada yer alırken, Türkiye ’nin 2020 ’de de birinciliği elden vazgeçmemesi bekleniyor. 25-26 Kasım tarihlerinde Dubai ’de tertip edilen Küresel İslami Ekonomi Doruğu 2020 kapsamında söylenen ve DinarStandard ve Thomson Reuters tarafından hazırlanan ‘Küresel İslam Ekonomisinin Devletleri 2020 ’ isimli rapora göre dünya genelinde İslami moda seçimlerinde Müslüman ülkeler arasında değişiklikler kollanıyor. Müslüman bayanlar için moda tarzları ise günden güne değiştiriliyor.

2020 seneyi bilgilerine göre Müslüman harcayıcıların giyim tüketmelerinde 25 milyar dolarlık tüketme ile Türkiye ilk sırada yer alırken, Türkiye ’yi 21 milyar dolar ile İran, 17 milyar dolar ile Endonezya, 16 milyar dolar ile Mısır, 15 milyar dolar ile Suudi Arabistan ve 14 milyar dolar ile Pakistan takip ediyor. Ayrıca, Batı moda pazarı araştırıldığında ise Almanya, Fransa ve İngiltere ’nin de dahil olduğu Batı Avrupa ve Kuzey Amerika ’da 2020 senesinde Müslüman giyim tüketmelerinin büyüklüğünün toplamının 21 milyar dolar olduğu hipotez ediliyor. Öte yandan dünyanın en büyük giyim pazarı olan Amerika Birleşik Devletleri ’de giyim tüketmeleri 494 milyar dolarken, küresel Müslüman giyim pazarı Amerika Birleşik Devletleri ’nin ardından 2 ’nci sırada yer alıyor.

Tesettür Stil Değil Farzdır

İmanını koruma, hayata, geliştirme ve gelecek kuşaklara sahih olarak Salih amel yoluyla aktarma mesullüğünü ve duyarlılığını taşıyan her Müslüman tesettür farzının hür bir biçimde mü ’mine bayanlar tarafından ihya edilmesine katkı da bulunmakla mükelleftir.

Tesettür, mü ’mine bayan için imanî kazanımlarının çevirmenidir. O, aksesuar değil, Allah ’ın fermanıdır. Tesettür-ü şer ’i, kadının omurgasıdır. Tesettürsüzlük dayatması, bayanı kimliksiz ve karaktersiz kılmak isteyenlerin teşebbüsüdür.

Batıla katlanan Batı ’nın simgelerinden birisi de, modadır. Batıla katlanan Batı ’nın modası, bir nevi cehennemin odasıdır. Kur ’an tesettürü buyururken kadının ziynet ve albenisinin örtülmesini istemiştir. Ziynet ziynetle örtülünce, karşı türün alakasını sürüklemesi bakımından kimi zaman daha çekici bir pozisyon çıkarılmış olabilir. O zaman giyinmiş üryanlar türer. Rasûlüllah sav emrediyor:

“Ateşlik iki sınıf insan ki ben onları henüz görmedim. Yanlarında sığır kuyruğu gibi kamçılar olup insanları onlarla vuran topluluk ve biri de birtakım bayanlar topluluğudur ki bunlar giyinik, üryandırlar. Görenleri yoldan saptıran ve kendileri de haktan sapanlardır. Başları bir tarafa sarkan deve hörgücü gibi olacaktır.

Bunlar cennete giremeyecekler, kokusu şu kadar! Şu kadar! Yürüme mesafesinden alındığı halde bunlar cennetin kokusunu da bulup alamayacaklardır. “ Sahih Müslim, cennet: 53, libas ve ’l- zineh hadis nr.3971

Bu hadis-i şerif ’te gündeme gelen “giyinik üryanlar”, tesettür farzını modernizmden kaynaklanan modanın stiline dönüştürenlerdir. İşte Firavunların, Bel ’amların, Hamanların menettikleri, zekalardan silmek istedikleri tesettür farz olmaktan çıkıp stile dönüşürse, ülke bir “giyinik üryanlar kampı”na dönüşür.

“Tesettür ’de Moda” sloganı şekerle kaplanmış zehir gibidir. Bu slogana inanarak yola çıkanın kalbi küfür ’de kazandibidir. Tesettür; bir fantezi, bir nostalji, bir hobi olmanın ötesinde bir farizadır. Mü ’mine bayan için tesettür, inandığını inandığı gibi yaşamaktır. Mü ’min olarak inandıklarını inandıkları gibi yaşamayanlar, yaşadıkları gibi inanmaya başlayanlardır. İşte yüzyılımızda farz olan tesettürü stile dönüştürenler, yaşadıkları gibi iman etmeye başlayan kimselerdir.

Münkir ve müşriklerin kitabına göre uğraşı içinde olanlar, kendilerini ve etraflarını tevhid ’den çalanlardır.

Yüzyılımızda Türkiyeli mü ’mine kadınlar tesettürü, Ahzap Sûresi/59, Nur Sûresi/ 31 ’den bilmek yerine Armine ’den, Vakko ’dan, Aker ’den, Tekbir ’den bildikleri günden bu yana farzın değil stilin peşindeler.

Allahû Teâla tesettürü süslenmek için değil, ziynetleri saklamak için farz kıldı. Süslenmek için giyilen tesettür ! farz değil, stildir. Tesettürün maksad-ı şer ’isini reelleştiremeyen örtüler ve örtünmeler, maslahata değil mefsedete hizmet ederler.

Altını çizerek diyorum ki; kimin tarafından hazırlanırsa hazırlansın, kimin tarafından desteklenirse desteklensin, “Tesettür Defileleri”, Kur ’an ’ın ayetlerine, Peygamber sav ’in sünnetlerine göre “Modern Cariye Pazarları”dır. Müslümanlar arasında mahremiyeti harcayanların başarı şölenleridir. Dünün mücahidleri bugünün müteahhidleri olup modern cariye pazarlarına akın ediyorlarsa vay bizim halimize. Nerden nereye geldik?

İnsanın beden ve ruhunu örten reel kıyafet, takvâ giysisidir. Vücudun tesettürü, kalbin tesettürü ile; vücudun giysisi, takvâ giysisi ile tamam olur. Birisi olmadan öbürü hep noksandır.

Bayanın dişiliğini, karakterinin ve kimliğinin önüne geçiren örtünme farz olan tesettür değil, modadan sayılan stildir. Farz olan tesettür, kadının karakterini, kimliğini dişiliğinin önüne geçirendir.

Bayanın vücud hatlarını gösteren daracık örtüler, bayanı cazib kılan ve erkeklerin bakışlarını üstüne sürükleyen rengârenk örtünmelerin yasallığı hususunda hiçbir kanıt İslâm dinin ana kaynaklarında bulunmamaktadır.

Müslüman kadının tesettürü, Kur ’an ’da geçen “Libasu ’t takva”dandır. Rabbimiz emrediyor: “Adem oğulları, size, vücudunuzu örtecek ve süsleyecek giysiler hazırladık. Takva giysisi ise daha hayırlıdır. Bunlar, Allah ’ın işaretleridir, olur ki öğüt alırsınız.” Ar ’bağışlama Sûresi/26 Müslüman kadının vücudunu erkeklerin şehvetli nazarlarına hazırlayan, pazarlayan örtünmeler, tesettür-ü şer ’i ’den sayılmazlar. Bu tip örtünmelere stil denilebilir ama asla farz denilemez. İnsanın beden ve ruhunu örten reel kıyafet, takvâ giysisidir. Vücudun tesettürü, kalbin tesettürü ile; vücudun giysisi, takvâ giysisi ile tamam olur. Birisi olmadan öbürü hep noksandır.

Genelde İslâm coğrafyasında özelde ise ülkemizde Müslümanların paralarıyla neşrü nema bulan birtakım mevkutelerin kolonlarında tesettür ismine farz yerine stilin nasihat edilmesi, bizi dilhun etmektedir. “Ehl-i sünnet ve ’l cemaat” deyimini ağızlarına alarak bayanların rengârenk kıyafet giyinip ziynetli, makyajlı bir biçimde dışarı çıkmalarını tesettür olarak nasihat eden yazarlar, usları Fransız kolejlerinin projelerinde kalmış olan Tarzanlardır. Bunlardan moda stilinin ihyası beklenir ama Kur ’an ’ın buyurduğu farzın ihyası beklenemez.

Tesettür hususunda “Dine karşı Din”den olan Prof.ların. Doç.ların. Dr.ların, Öğretmenlerin, Mollaların, Üstad ’ların kendi heva ve arzularından söyledikleri ürettikleri stil, Kur ’an-ı Kerim ’in buyurduğu ise farzdır. Tesettür hususunda Kur ’an ’a inanıp bağlı kalanlar farzı, bağlı kalmayanlar ise stili ihya ederler. Bu, böyle biline!..

Kaynak: Hürsedahaber

benzer kategori içerikleri, Stil Tesettür ve Farz Tesettür konusu hakkında bilgiler, Stil Tesettür ve Farz Tesettür açıklaması, Stil Tesettür ve Farz Tesettür haberi, Stil Tesettür ve Farz Tesettür görselleri, Stil Tesettür ve Farz Tesettür iletişim, Stil Tesettür ve Farz Tesettür bilgi

Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

thirty four − twenty seven =